GDPR

1. Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas společnosti coalios s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno, IČ: 11998831, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125751 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- telefonní číslo
- e-mail

2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem
- možnosti kontaktování a sjednání termínu osobní schůzky
- možnosti kontaktování a sjednání termínu virtuální schůzky
- možnosti kontaktování ohledně ponuky spolupráce

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: Více v sekci Cookies na aktuální stránce.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti coalios s.r.o.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobníchúdajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Cookies

Interní cookies:
Používají se pro správny chod stránky a netýkají se vašich osobních dat. V případe vypnutí není zaručená funkčnosť některých prvků stránky. Interní cookies nelze vypnout odmítnutím, můžete je vypnout zablokováním ve svém prohlížeči. Interní cookies jsou: CookieConsent.

Leady cookies:
Používané cookies od Leady jsou leady_session_id, c. Více o použitých cookies naleznete na leady cookies.

Google Analytics cookies:
Používané cookies od Google jsou _ga, _gat a _gid. Více o použitých cookies naleznete na google cookies.

Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.